ვებ დიზაინი

ვებ საიტი

საიტი — ვებგვერდების, სურათების, ვიდეოების და ა. შ. ერთობლიობა, რომელიც ატვირთული არის ერთ ან რამდენიმე სერვერზე და რომელიც, ჩვეულებრივ, ხელმისაწვდომია ინტერნეტით, ტელეფონით. HTTP/HTTPSპროტოკოლის საშუალებით. ისტორია მსოფლიოში პირველი საიტი შეიქმნა 1991 წლის 6 აგვისტოს, მისი მისამართია http://info.cern.ch/, შემქმნელი ტიმ ბერნერს-ლი. მასში განთავსებული იყო ინფორმაცია ახალი ტექნოლოგიის შესახებ World Wide Web (WWW) (მსოფლიოს ფართო ქსელი). ინფორმაციის გადაცემა დაფუძნებული იყო HTTP პროტოკოლზე, ხოლო საიტი შექმნილი იყო ვებ პროგრამირების HTML ენაზე. საიტზე ასევე განხილული იყო ვებ სერვერის და ვებ ბრაუზერის …

ვებ საიტიRead More »

ვებ დიზაინი

ვებდიზაინი (ინგლ. Web design) — საქმიანობა რომელიც პასუხისმგებელია ვებგვერდების მომხმარებლის ინტერფეისის შემუშავებაზე. ვებდიზაინერები ქმიან ვებგვერდის სტრუქტურას, გამარტივებული და მომხმარებლისთვის მისაღები ფორმით ინფორმაციის მიწოდება ვებგვერდის საშუალებით. აგრეთვევებ დიზაინერები მხატვრულ იერსახეს უქმნიან ვებგვერდებს. ვებდიზაინერი კარგად უნდა ცნობდეს თანამედროვე ვებტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციას და სტანდარტებს.