ვებ საიტი

ვებ საიტი

საიტი — ვებგვერდების, სურათების, ვიდეოების და ა. შ. ერთობლიობა, რომელიც ატვირთული არის ერთ ან რამდენიმე სერვერზე და რომელიც, ჩვეულებრივ, ხელმისაწვდომია ინტერნეტით, ტელეფონით. HTTP/HTTPSპროტოკოლის საშუალებით. ისტორია მსოფლიოში პირველი საიტი შეიქმნა 1991 წლის 6 აგვისტოს, მისი მისამართია http://info.cern.ch/, შემქმნელი ტიმ ბერნერს-ლი. მასში განთავსებული იყო ინფორმაცია ახალი ტექნოლოგიის შესახებ World Wide Web (WWW) (მსოფლიოს ფართო ქსელი). ინფორმაციის გადაცემა დაფუძნებული იყო HTTP პროტოკოლზე, ხოლო საიტი შექმნილი იყო ვებ პროგრამირების HTML ენაზე. საიტზე ასევე განხილული იყო ვებ სერვერის და ვებ ბრაუზერის …

ვებ საიტიRead More »

ვებ დიზაინი

ვებდიზაინი (ინგლ. Web design) — საქმიანობა რომელიც პასუხისმგებელია ვებგვერდების მომხმარებლის ინტერფეისის შემუშავებაზე. ვებდიზაინერები ქმიან ვებგვერდის სტრუქტურას, გამარტივებული და მომხმარებლისთვის მისაღები ფორმით ინფორმაციის მიწოდება ვებგვერდის საშუალებით. აგრეთვევებ დიზაინერები მხატვრულ იერსახეს უქმნიან ვებგვერდებს. ვებდიზაინერი კარგად უნდა ცნობდეს თანამედროვე ვებტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციას და სტანდარტებს.

რა არის ვებ ჰოსტინგი

ჰოსტინგი (ინგლ. „hosting“) — სერვერზე ინფორმაციის განთავსებისათვის კომპიუტერული წარმოების შესახებ მომსახურება. ჩვეულებრივ ჰოსტინგი შედის საიტისმომსახურების პაკეტში როგორც მინიმუმ, იგულისხმება სერვერზე საიტის ფაილების განთავსება. მასში გაშვებულია ფაილების საჭიროებებისათვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფა. როგორც წესი, მომსახურებაში უკვე შედის საფოსტო კორესპონდენციებისათვის წარმოდგენილი ადგილი, მონაცემთა ბაზები, ფაილთა საცავი სპეციალურად გამოყოფილ ფაილ–სერვერზე და ა.შ. შესაბამისი სერვისების ფუნქციონირებისათვის მხარდაჭერა. მონაცემთა ბაზების, ფაილთა განთავსების, ელექტრონული ფოსტის …

რა არის ვებ ჰოსტინგიRead More »